THÉP VIỆT Ý

Giá: 12.500 11.500

THÉP THANH

Kích thước: Từ Ø10 – Ø40
Chiều dài: L = 11.7 m
THÉP CUỘN TRÒN GAI

. Đường Kính: Từ Ø6 – Ø8
. Đường kính bó thép:D = 1.2 m

THÉP CUỘN TRÒN TRƠN

Thép cuộn SAE 

Đường kính: Φ5.5mm, Φ6.0mm, Φ6.5mm… Φ10.0mm
. Trọng lượng: W = 750kg – 2.000 kg/ bó

Thép cuộn 30MnSi

Đường kính: Φ8.0mm, Φ10.0mm, Φ12.0mm.
. Trọng lượng: W = 750kg – 2.000 kg/ bó