DÂY NỐI ĐẤT – CỜ TIẾP ĐỊA

Giá: 28.850 28.500

DÂY NỐI ĐẤT – CỜ TIẾP ĐỊA

  • Dây nối đất CT3D12  mạ kẽm nhúng nóng
  • Cờ tiếp địa 200×60 mạ kẽm nhúng nóng
  • Dây tiếp địa F12 *(3m,7m,5m,9m…)