CỘT ĐÈN CAO ÁP CẦN CÁNH BUỒM ĐƠN

Giá: Liên hệ

Kích thước phổ biến của cột đèn cao áp bát giác:

H (Chiều cao cột tính từ mặt bích): dao động từ 6-11m.
W (Độ vươn cần đèn tính từ tâm cột): 1.5m.
D1 (Kích thước ngoài tại đầu cột): 78mm.
D2 (Kích thước ngoài tại mặt bích chân cột): trong khoảng 132-184mm.
T (Chiều dày thân cột): 3-4mm.
P (Chiều rộng cửa cột): 85mm.
Q (Chiều cao cửa cột): 350mm.
F (Lực ngang đầu cột tính toán cho phép): 90-140 daN.
J (Bu lông móng cột): M16x600 hoặc M24x750 mm.
S (Số lượng lỗ bắt bu lông móng trên bích đế cột): 10-12.
N (Khoảng cách tâm bu lông móng cột): 240-300mm.
M (Kích thước bích đế cột): 300-400mm.
Hm (Chiều sâu của khối bê tông móng): 1.0×0.8 hoặc 1.2×1.0 mm.

Kích thước cột đèn cao áp tròn côn phổ biến:

 • H (Chiều cao cột tính từ mặt bích): dao động từ 6-11m
 • W (Độ vươn cần đèn tính từ tâm cột): 1.5m
 • D1 (Kích thước ngoài tại đầu cột): 78mm
 • D2 (Kích thước ngoài tại mặt bích chân cột): trong khoảng 144-196mm.
 • T (Chiều dày thân cột): 3-4mm
 • P (Chiều rộng cửa cột): 85 – 95mm
 • Q (Chiều cao cửa cột): 350mm
 • F (Lực ngang đầu cột tính toán cho phép): 90-135 daN
 • J (Bu lông móng cột): M16x600 hoặc M24x750 mm
 • S (Số lượng lỗ bắt bu lông móng trên bích đế cột): 10-12
 • N (Khoảng cách tâm bu lông móng cột): 240-300mm
 • M (Kích thước bích đế cột): 300-400mm
 • Hm (Chiều sâu của khối bê tông móng): 1.0×0.8 hoặc 1.2×1.0 mm