THÉP VIỆT SING

Giá: 12.500 11.500

Thép thanh có đường kính từ D9mm đến D32mm

Thép cuộn trơn (ф6 & ф8)

Thép cuộn trơn (ф8)