TĂNG ĐƠ

Giá: Liên hệ

Tăng đơ là một dụng cụ dùng để tăng chỉnh lực kéo giãn của sợi dây nối giữa 2 điểm A-B bất kỳ.

Tăng đơ hiện nay có rất nhiều mẫu mã và hình thức đa dạng nhưng chủ yếu mẫu sau vẫn là thông dụng nhất:

Tên gọi của tăng đơ theo chiều dài của tăng đơ đó: ví dụ tăng đơ 10 (dài 10cm) – 12 (dài 12 cm)…