GIÁO ĐĨA – GIÁO RINGLOCK

Giá: Liên hệ

GIÁO ĐĨA – GIÁO RINGLOCK

– Cột chống đứng D48, L2500, 3 đĩa

– Cột chống đứng D48, L1500, 2 đĩa

– Giằng ngang D42, L1150

– Cột chống đứng tóp đầu (đầu nối trong)

– Cột chống đứng

– Đĩa tôn 10mm

– Đĩa tôn 9mm