BULONG NEO M80x800

Giá: Liên hệ

MỘT BỘ BULONG M80 GỒM

BULONG M80:  Ø80 CB240; 800mm; 31.55kg, Mạ kẽm

ĐAI ỐC M80: Thép CB240; Dày 64mm; 8,54kg; Mạ kẽm

RÔNG ĐEN: ∂=20; 160x160mm; 4kg; Mạ kẽm

THANH NEO: Ø28; CB400; 1700mm; 32.84kg

THANH GIẰNG: ∅8 CB240; 1100mm; 0.41kg